Top

Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. jsou základní, střední a vyšší odborné školy povinné zřídit ve škole školní poradenské pracoviště (dále ŠPP). Účelem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům. Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. ŠPP spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradna nebo speciálně pedagogické centrum).


Činnost ŠPP

podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami

podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi

podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek

spolupráce se zákonnými zástupci

spolupráce s jinými školskými zařízeními

metodická podpora učitelům

tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů

prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti

včasná intervence při problémech žákůŠkolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce PaedDr. Pavel Trulíkzs-hradek@post.cz
Metodik prevence Mgr. Martina Šebelovásebelovamartina1@seznam.cz
Speciální pedagog Mgr. Miloslava Horovákopeckovi@centrum.cz