Top

Mateřská škola

Základní informace

Jsme dvoutřídní mateřskou školou s celkovou kapacitou 39 dětí. Díky nižšímu počtu dětí ve třídě se můžeme lépe soustředit na individuální potřeby dětí a rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozeného poznání. Ve vzdělávání se snažíme prolínat prožitkové učení celým dnem, snažíme se položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.


Mateřskou školu obklopuje velká zahrada s dostatečným vybavením herních prvků, pomůcek a hraček. Součástí zahrady jsou také 2 zahradní domečky.


Naše MŠ je součástí ZŠ, se kterou úzce spolupracujeme (společné akce), dále se účastníme programu akcí obce Hrádek. Z okolních MŠ navazujeme spolupráci zejména s MŠ Dyjákovice a MŠ Valtrovice (společné cesty do divadel, plavání). Velký důraz klademe na spoluúčast rodičů na našich akcích a projektech.


Paní učitelky se pravidelně účastní různých školení a seminářů, díky tomu můžeme v MŠ mimo jiné uplatňovat ve výchově zkušenost z logopedických kurzů, základy dětské jógy a environmentální výchovu. Znalost speciálně pedagogické problematiky poskytuje paní učitelka s vystudovanou speciální pedagogikou.Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 250.- / měsíčně
Stravné celodenní docházka (záloha) 880.- / měsíčně
Stravné půldenní docházka (záloha) 660.- / měsíčně

Děti před započetím školní docházky platí pouze stravné.
Vyúčtování stravného proběhne v červnu 2023.
Úhrada stravného je možná převodem na účet školy: 182132425/0300.
Platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny pouze v mimořádných případech.
Splatnost do 15. dne každého měsíce! Při neuhrazení může být dítěti ukončena docházka do mateřské školy.Režim dne

Motýlci

6.00 | otevření budovy MŠ

6.00 ‐ 8.50 | příchod, volné hry, individuální hry a činnosti, výtvarné činnosti, pohybová chvilka

8.50 ‐ 9.15 | osobní hygiena, stolování,

9.15 - 9.40 | řízené činnosti, individuální hry a činnosti

9.40 ‐ 11.40 | pobyt venku

11.40 - 12.00 | převlékání, hygiena, stolování

12.00 ‐ 14.00 | odpočinek na lehátku, poslech pohádky, klidové činnosti pro nespavé děti

14.00 - 14.30 | vstávání dětí, hygiena, stolování

14.30 - 15.45 | volné hry, individuální práce s dětmi, příp. pobyt venku, rozcházení domů


Sovičky

do 7.30 | třídy spojeny

7.30 ‐ 8.40 | volné hry, individuální hry a činnosti, výtvarné činnosti, pohybová chvilka

8.40 ‐ 9.15 | osobní hygiena, stolování,

9.15 - 9.30 | řízené činnosti, individuální hry a činnosti

9.30 ‐ 11.30 | pobyt venku

11.30 - 12.00 | převlékání, hygiena, stolování

12.00 ‐ 14.00 | odpočinek na lehátku, poslech pohádky, klidové činnosti pro nespavé děti

14.00 - 14.30 | vstávání dětí, hygiena, stolování

od 14.30 | třídy spojenyČasy jsou flexibilní podle programu dne - divadla, plavání, fotografování aj.

Zaměstnanci

Worbisová Barbora › Vedoucí učitelka
Stavinohová Jana › Učitelka
Brounková Renata › Učitelka
Bojdová Ivana, DiS. › Učitelka, speciální pedagog
Jana Horáčková › Asistentka pedagoga
Veronika Horáková › Asistentka pedagoga
Jašková Hana › Úklid, dovoz a výdej stravy