Top
  • KONTAKT
    Vedoucí stravování
    Bc. Němcová Hana
    jidelna-hradek@post.cz
      723 522 590

Školní jídelna

Základní informace

Žák má v rámci školního stravování právo denně odebrat oběd. Právo zaniká v době prázdnin, dnů ředitelského volna a po dobu nemoci.

Úhrada stravného se provádí nejpozději do 15. dne za příslušný kalendářní měsíc. Zákonní zástupci obdrží přehled o množství čerpané stravy a o požadované částce za stravné.

Úhrada stravného je možná převodem na účet školy 182132425/0300 nebo platbou v hotovosti u vedoucí školní jídelny.


Odhlašování obědů

V případě, že zákonný zástupce stravné neuhradí, je zastaveno poskytování stravy a škola vymáhá dlužnou částku dle příslušné směrnice.

Odhlašování oběda je možné na následující den telefonickou formou na tel. 723 522 590 a to nejpozději do 9 hodin předcházejícího dne.

V případě onemocnění, jen v první den nemoci, může žák oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době od 11.30 do 13.00 hod.


Stravné


Ranní svačinka 10.-
Oběd 23.-
Odpolední svačinka 10.-Svačina 20.-
Oběd dítě 6 - 10 let 28.-
Oběd dítě 11 let a více 32.-
Oběd cizí strávníci 95.-

Zaměstnanci

Bc. Hana Němcová › vedoucí stravování
Radmila Honzáková › kuchařka
Anka Milka Valičková › kuchařka
Ivana Suchá › uklízečka