Top
 • KONTAKT

  Vedoucí vychovatelka
  Magdaléna Plánková
  agdampl@gmail.com
    721 782 846

  Vychovatelka
  Mgr. Marcela Budná
  marcela.budna@seznam.cz

  Ředitelka školy
  Mgr. Marcela Budná
    777 464 377

Družina

Základní informace

Školní družina se nachází v přízemí základní školy. Družina využívá kromě vlastní třídy i další prostory školy, tělocvičnu, účastníci družiny mohou trávit čas pobytem venku v okolí školy (školní hřiště).


Školní družina je určena pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ Hrádek. Svým účastníkům nabízí trávení volného času formou zájmových činností (odpočinek, příprava na vyučování, relaxační činnosti), kroužek Dovedné ruce a Badatelský klub. Úkolem ŠD je posilování sociálních vazeb a rozvíjení schopnosti komunikovat, spolupracovat a respektovat ostatní kolem nás.


Provoz družiny

Ranní družina je v provozu od 6:30 do 7:30 hod., odpolední družina od 11:30 do 16:00 hod.Rozvrh činností školní družiny

6.30 - 7.30Odpočinkové činnosti, individuální zájmová činnost, tělovýchovná chvilka
11.30 - 13.00Příprava na oběd, hygiena, oběd, zásady správného stolování. Relaxační činnosti – četba, poslech, smyslové hry, rozhovory, komunitní kruh, kreslení apod.
13.00 - 14.30Zájmové a rekreační činnosti dle ŠVP (výtvarné, pracovní, přírodovědné, sportovní, dopravní, zdravotní, pěvecké aj.), kolektivní hry, vycházky, besedy
14.30 - 16.00Příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, procvičování učiva, didaktické hry, četba, individuální zájmová činnost, společenské hryTématický plán školní družiny

ZÁŘÍ: ADAPTACE - POZNÁVÁME NOVÉ KAMARÁDY

Činnost odpočinková a relaxační: četba z pohádkových knih, společenské hry, při kterých se poznáváme navzájem.

Činnosti zájmové: hry dle výběru dětí, míčové a pohybové hry, pobyt venku, poznávání okolí školy, jak se máme chovat, zásady bezpečného pobytu ve škole.

ŘÍJEN: DARY Z NAŠICH ZAHRAD A POLÍ

Činnosti odpočinkové a relaxační: čtení pohádek, povídání o sklizni (které druhy se pěstují u nás), rozlišování ovoce a zeleniny, Kimovy hry.

Činnosti zájmové: výtvarná činnost na téma ovoce, zelenina, bramborová razítka a obrázky z nich.

LISTOPAD: KOUZLO PODZIMU

Činnosti odpočinkové a relaxační: čtení pohádek a říkadel s podzimní tématikou.

Činnosti zájmové: koláže a tvorba postaviček a zvířátek z nasbíraných listů ,poznávání stromů a listů, papírové vystřihovánky a omalovánky (práce s nůžkami),pobyt venku a pohybové aktivity, výrobky k Mikuláši z látek a papíru.

PROSINEC: ADVENTNÍ ČAS

Činnosti odpočinkové a relaxační: těšíme se na Vánoce, čteme příběhy s vánoční tématikou, učíme se zpívat koledy, povídáme si o svátcích a zvycích (nejen u nás) a připomínáme si tradice, hry dle výběru a zájmu dětí.

Činnosti zájmové: vyrábíme vánoční ozdoby a vánoční dekorac různými technikami, skládáme z papíru vánoční přání, příprava výrobků na vánoční trh.

LEDEN: ČAS SNĚHOVÝCH RADOVÁNEK

Činnosti odpočinkové a relaxační: četba zimních příběhů, jak jsme prožili Vánoce s rodinou (vymýšlení veselých příhod), hry dle výběru dětí, relaxace na matracích s povídáním.

Činnosti zájmové: přírodovědné vycházky (poznáváme a opakujeme si stopy zvířat), tvoříme ze sněhu, závody na sněhu, tvoříme papírové skládačky, hrajeme si s písmeny a textem na zimní téma (koláže a mozaiky).

ÚNOR: MASOPUSTNÍ ZVYKY OBYČEJE

Činnosti odpočinkové a relaxační: četba pohádek a příběhů, hry rozvíjející a posilující jemnou motoriku, hry a činnosti dle zájmu dětí.

Činnosti zájmové: výroba karnevalových masek různými výtvarnými technikami, malujeme temperami svůj autoportrét (jak se vidíme), vycházky v okolí školy a opakování stop zvěře.

BŘEZEN: KNIHA JE MŮJ KAMARÁD

Činnosti odpočinkové a relaxační: čtení pohádek a říkadel s jarní tématikou, hry rozvíjející a posilující jemnou motoriku (třídíme a chystáme semínka), hry a činnosti dle výběru dětí.

Činnosti zájmové: turnaje (stolní hry), ztvárnění pohádkových postav různými výtvarnými technikami, objevování a poznávání prvních jarních rostlin při vycházkách.

DUBEN: VELIKONOCE, DEN ZEMĚ

Činnosti odpočinkové a relaxační: čteme příběhy a pohádky, společenské hry, připomenutí velikonočních tradic a zvyků.

PROJEKT: DEN ZEMĚ - Zásady environmentálně šetrného chování ( třídíme odpad, problematika odpadového hospodářství, nové vs. staré věci).

Činnosti zájmové: výtvarné činnosti s velikonoční tématikou (kuřátka, ovečky, vajíčka), pohybové aktivity venku, zkoušíme plést pomlázky, malujeme vajíčka různými technikami, výroba mandal z různých materiálů.

KVĚTEN: DEN MATEK

Činnosti odpočinkové a relaxační: hry dle výběrů dětí, čtení pohádek, povídání o dobru a zlu (přes téma pohádkových postav), kdo a co pro nás znamená maminka a tatínek, důraz na rodinné vztahy.

Činnosti zájmové: sázíme semena letních rostlin do truhlíků, využíváme příznivého počasí k pobytu venku, vyrábíme dárky a přáníčka pro maminku, poznáváme léčivé rostliny a jejich využití.

ČERVEN: UKAŽ CO UMÍŠ

Činnosti odpočinkové a relaxační: čtení pohádkových knih, společenské hry, relaxační odpočinek s povídáním o prázdninách a o tom jak se na ně těšíme.

Činnosti zájmové: míčové hry, výtvarné činnosti na volné téma, úklid v okolí školy.