Top
 • KONTAKT

  Vedoucí vychovatelka
  Marcela Tomanová
  marceto@seznam.cz
    773 002 422

  Vychovatelka
  Renata Krutá
  krutarenata1@seznam.cz

  Ředitelka školy
  Mgr. Marcela Budná
    777 464 377

Družina

Základní informace

Školní družina se nachází v přízemí základní školy. Družina využívá kromě vlastní třídy i další prostory školy, tělocvičnu, účastníci družiny mohou trávit čas pobytem venku v okolí školy (školní hřiště).


Školní družina je určena pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ Hrádek. Svým účastníkům nabízí trávení volného času formou zájmových činností - odpočinek, příprava na vyučování, relaxační činnosti, sportovní a tvořivé aktivity. Úkolem ŠD je posilování sociálních vazeb a rozvíjení schopnosti komunikovat, spolupracovat a respektovat ostatní kolem nás.


Provoz družiny

Ranní družina je v provozu od 6:00 do 7:30 hod., odpolední družina od 11:30 do 16:00 hod.

Úplata za výchovně vzdělávací pobyt ve školní družině je 100,- Kč měsíčně.

Vyzvedávání dětí kdykoliv do 13.45, poté od 15.00. V čase 13.45 do 15.00 nebude možné děti vyzvedávat z důvodu narušení programu či vycházky mimo areál ZŠ.Rozvrh činností školní družiny

6.00 - 7.30Odpočinkové činnosti, individuální zájmová činnost, tělovýchovná chvilka
11.30 - 13.00Příprava na oběd, hygiena, oběd, zásady správného stolování. Relaxační činnosti – četba, poslech, smyslové hry, rozhovory, komunitní kruh, kreslení apod.
13.00 - 13.45Příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, procvičování učiva, didaktické hry, četba, individuální zájmová činnost, společenské hry, postupný odchod domů
13.45 - 15.00Zájmové činnosti dle ŠVP - výtvarné, pracovní, přírodovědné, sportovní, dopravní, zdravotní, pěvecké aj.
15.00 - 16.00Příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, procvičování učiva, didaktické hry, četba, individuální zájmová činnost, společenské hry, postupný odchod domůCeloroční plán školní družiny

ZÁŘÍ

- Orientace ve škole a jejím okolí
- Bezpečná cesta do školy a ze školy
- Organizace života v ŠD
- Bezpečnost a ochrana zdraví
- Zdobíme si družinu

ŘÍJEN

- Sběr přírodnin na vycházkách
- Domečky pro skřítky
- Přírodovědné vycházky
- Dlabání dýní
- Lampionový průvod
- Halloween party

LISTOPAD

- Koláže z listí a jiných přírodnin
- Svatomartinské veselí
- Vítáme advent

PROSINEC

- Zdobíme si družinu
- Čertovský rej
- Vánoční dílničky
- Vánoční besídka

LEDEN

- Staráme se o zvířátka v zimě
- Superstar

ÚNOR

- Karneval
- Řád zlaté vařečky
- Ve zdravém těle zdravý duch (zdravý životní styl)

BŘEZEN

- Literární kvíz
- Ilustrace pohádek
- Vynášení Morany
- Velikonoční dílničky
- Den vody

DUBEN

- Dopravní test
- Velikonoce – zvyky a tradice
- Barevný týden
- Den země
- Slet čarodějnic

KVĚTEN

- Den matek
- Lehkoatletický trojboj

ČERVEN

- Den dětí
- Stopovaná s pokladem
- Turnaj v míčových hrách