Top

Informace pro rodiče

Vyučování začíná v 7:45 hod.

Máte-li zájem o konzultaci s některým pedagogem, domluvte se prosím předem telefonicky nebo e-mailem.


Zvonění

Hodina 1 2 3 4 5 6
začátek 7:45 8:45   9:50 10:45 11:40 12:35
konec 8:30 9:30 10:35 11:30 12:25 13:20


Kroužky

Kreativní tvoření (1. a 2. třída) – pondělí od 12:45 do 13:30

Vyučující: Mgr. Martina Nedbalová

Kreativní tvoření (3.,4.,5.,třída) – pondělí od 12:45 do 13:30

Vyučující: Mgr. Lenka Egnerová

Sportovní kroužek – úterý od 12:45 do 13:30

Vyučující: Renata Krutá

Taneční kroužek

středa od 12:45 do 13:30
pátek od 12:45 do 13:30
Vyučující: Darina Viktorinová

Keramika

středa od 13:30 do 15:00
pátek od 12:30 do 14:00
Vyučující: Marcela Tomanová

Školní knihovna – bude přístupná každé úterý od 12:25 do 13:00

Mgr. Miluše Šturalová

Vyučování římskokatolického náboženství

1. setkání v pátek 6.10. v 16:00 hod. na faře v Hrádku.
Pavel Sobotka, mob: 731 402 650

Kroužky budou zahájeny od 2.10.2023

Omlouvání dětí

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování (1 den omlouvá třídní učitel, 2 a více dní ředitelka školy).

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů od počátku absence oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Po návratu do školy žák předloží do dvou dnů písemnou omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli.

Uvolnění žáka během vyučování musí být předem písemně omluveno v žákovské knížce.

Žák 1. stupně ZŠ může opustit školu pouze v doprovodu dospělé osoby.

Organizace školního roku a prázdnin

Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátel 27. října 2023

Vánoční prázdniny - sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)

Pololetní prázdniny - pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny - 5. až 11. února 2024

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny - od 29. června do 1. září 2024

Školní rok 2024-2025 začíná v pondělí 2. září 2024.