Top

Informace pro rodiče

Vyučování začíná v 7:45 hod.

Máte-li zájem o konzultaci s některým pedagogem, domluvte se prosím předem telefonicky nebo e-mailem.


Zvonění

Hodina 1 2 3 4 5 6
začátek 7:45 8:45   9:50 10:45 11:40 12:35
konec 8:30 9:30 10:35 11:30 12:25 13:20


Kroužky

Kroužky budou upřesněny v průběhu září. Začínat budou od 3.10.2022.

Omlouvání dětí

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování (1 den omlouvá třídní učitel, 2 a více dní ředitelka školy).

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů od počátku absence oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Po návratu do školy žák předloží do dvou dnů písemnou omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli.

Uvolnění žáka během vyučování musí být předem písemně omluveno v žákovské knížce.

Žák 1. stupně ZŠ může opustit školu pouze v doprovodu dospělé osoby.

Organizace školního roku a prázdnin

Podzimní prázdniny - středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny - pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (vyučování začne v úterý 3. ledna 2023)

Pololetní prázdniny - pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny - pondělí 13. března až neděle 19. března 2023

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. dubna 2023 (pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.)

Hlavní prázdniny - sobota 1. července 2023 až pátek 1. září 2023

Školní rok 2023-2024 začíná v pondělí 4. září 2023