Top

Informace pro rodiče

Vyučování začíná v 7:45 hod.

Máte-li zájem o konzultaci s některým pedagogem, domluvte se prosím předem telefonicky nebo e-mailem.


Zvonění

Hodina 1 2 3 4 5 6
začátek 7:45 8:45   9:50 10:45 11:40 12:35
konec 8:30 9:30 10:35 11:30 12:25 13:20


Kroužky

Vzhledem k dosud probíhající pandemii Covid-19 jsou ve školním roce 2021/2022 školní kroužky omezeny pro homogenní skupinky žáků. Nabízíme hru na flétnu, sportovní hry, Klub německého jazyka, Badatelský klub, Čtenářský klub a Klub deskových her.

Omlouvání dětí

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování (1 den omlouvá třídní učitel, 2 a více dní ředitelka školy).

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů od počátku absence oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Po návratu do školy žák předloží do dvou dnů písemnou omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli.

Uvolnění žáka během vyučování musí být předem písemně omluveno v žákovské knížce.

Žák 1. stupně ZŠ může opustit školu pouze v doprovodu dospělé osoby.

Organizace školního roku a prázdnin

Podzimní 27. 10.2021 – 29. 10. 2021

Vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Pololetní 4. 2. 2022

Jarní 7.3. 2022 – 13.3. 2022

Velikonoční 14. 4. 2022

Hlavní 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022